Návod k použití ComboFix

Úvod

ComboFix je program, jehož autorem je sUBs, který prohledá váš počítač, vyhledá na něm škodlivé soubory a pokud je nalezne, automaticky se je pokusí odstranit. Kromě toho, že dokáže vyhubit velké množství aktuálně se šířící a často se vyskytující počítačové havěti, ComboFix také zobrazí log, s jehož pomocí může zkušený rádce vyčistit počítač od případných virových pozůstatků, které program sám nezlikvidoval.

Nepoužívejte ComboFix, aniž by vás o to požádal zkušený rádce. Nesnažte se jednat na vlastní pěst, pečlivě postupujte podle pokynů v tomto návodu a respektujte rady osoby, která byla s možnostmi ComboFixu náležitě obeznámena a která vám s odvirováváním počítače pomáhá. ComboFix je mocný nástroj, jehož nesprávné užití může vést k problémům s fungováním vašeho počítače.

Tento návod je jediným oficiálním návodem k použití ComboFixu a nesmí být kopírován ani jinak šířen bez souhlasu BleepingComputer.com a sUBse. Všeobecně také platí, že samotné použití ComboFixu je zcela na vaše vlastní riziko a odpovědnost.

Pro ty z vás, kdo byste rádi finančně podpořili autorovu práci, tak můžete učinit přes PayPal kliknutím na následující obrázek:


Použití ComboFixu

Pokud potřebujete asistenci při odvirovávání počítače, úplně nejdříve si založte vlastní téma na některém z internetových fór uvedených ke konci tohoto návodu a na něm požádejte o pomoc. Na každém z těchto fór platí rozdílná pravidla a skutečnosti, jimiž je třeba se řídit, proto si vždy pročtěte tamější důležité informace a oznámení, abyste věděli, jak přesně máte postupovat. Pokud Vás rádce požádal o vytvoření logu z ComboFixu, ukážeme si nyní, jak jeden takový zhotovit.

V první řadě si tento návod vytiskněte, neboť zavřeme všechna okna a ukončíme všechny programy, včetně vašeho internetového prohlížeče, předtím, než spustíme ComboFix.

Dále si stáhněte ComboFix z jednoho z následujících internetových odkazů:

Jednoduše klikněte levým tlačítkem myši na libovolný z daných odkazů a zobrazí se vám výzva podobná této na obrázku:

 

Výzva ke stažení ComboFixu
Výzva ke stažení ComboFixu

 

Klikněte na tlačítko Uložit a ujistěte se, že jako místo, kam má být ComboFix uložen, máte vybránu plochu, jak je znázorněno na obrázku níže.

 

Stažení ComboFixu na plochu
Stažení ComboFixu na plochu

 

Poté opět klepněte na tlačítko Uložit. ComboFix se vám začne stahovat do počítače. Pokud využíváte vytáčené připojení k internetu, může to trvat několik minut. Po dokončení stahování uvidíte na ploše ikonu podobnou této:

 

Ikona ComboFixu
Ikona ComboFixu

V tuto chvíli jsme téměř připraveni spustit ComboFix, ale než tak učiníme, musíme podniknout pár preventivních opatření, abychom se ujistili, že při aplikování ComboFixu nenastanou konflikty s ostatními nainstalovanými programy. Pokračujte takto:

 • ZavÅ™ete vÅ¡echna otevÅ™ená okna včetnÄ› tohoto.
 • VypnÄ›te vÅ¡echny bezpečnostní programy - antivir, antispywary, firewall; neboÅ¥ by mohly zasahovat do činnosti ComboFixu. Postupy, jak jednotlivé programy vypnout, jsou k dispozici v tomto tématu.

Jakmile oba tyto kroky dokončíte, poklepejte dvakrát na ikonu ComboFixu umístěnou na ploše. Pamatujte si, že jakmile ComboFix spustíte, neměli byste klikat nikam do jeho probíhajícího okna, neboť by to mohlo způsobit, že se program zasekne. Během aplikování ComboFixu celkově doporučujeme na počítač vůbec nesahat. Prohledat ho navíc chvíli potrvá, buďte proto prosím trpěliví.

Poté, co spustíte ComboFix, spatříte na obrazovce upozornění podobné tomuto:

 

Upozornění zabezpečení při otevírání souboru
Upozornění zabezpečení při otevírání souboru

 

Windows vás upozorňují, že ComboFix není digitálně podepsaný. To je zcela normální a v pořádku, pokračujte kliknutím na tlačítko Spustit. V případě, že používáte Windows Vista nebo Windows 7, a nástroj Řízení uživatelských účtů vás vyzve, zdali chcete spuštění ComboFixu potvrdit nebo zamítnout, pokračujte stisknutím tlačítka Povolit.

Nyní se vám ukáže první okno ComboFixu:

 

ComboFix se připravuje ke spuštění
ComboFix se připravuje ke spuštění

 

ComboFix se začne připravovat ke spuštění a jakmile s přípravami skončí, zobrazí vám přehled internetových odkazů, ze kterých ho lze oficiálně stáhnout. V daném okně klikněte na tlačítko OK a obratem budete navedeni k potvrzení licenčních podmínek:

 

Licenční podmínky ComboFixu
Licenční podmínky ComboFixu

 

Pokud s podmínkami nesouhlasíte, klikněte na tlačítko Ne k ukončení programu. V opačném případě stiskněte tlačítko Ano a ComboFix bude pokračovat ve své činnosti. Poté, co podmínky odsouhlasíte, ComboFix vytvoří nový bod obnovení, takže pokud po jeho použití nastanou s počítačem problémy, budete ho moci kdykoli vrátit do původního stavu. Jako další věc pak ComboFix zálohuje registr, na chvíli proto budete mít na monitoru šanci zahlédnout okno podobné tomu níže.

 

ComboFix zálohuje registr
ComboFix zálohuje registr

 

Jakmile ComboFix vytvoří zálohu registru, pokusí se zjistit, zdali máte na počítači nainstalovanou Konzolu pro zotavení. Jestliže používáte jiný operační systém než Windows XP, nebo pokud již máte konzolu na svém Windows XP nainstalovanou, můžete následujících pár řádků přeskočit a pokračovat ve čtení zde. Jinak se setkáte s tímto upozorněním:

 

ComboFix upozorňuje na chybějící Konzolu pro zotavení
ComboFix upozorňuje na chybějící Konzolu pro zotavení

 

Klikněte na tlačítko Ano a postupujte podle pokynů ComboFixu, který vás bude při instalaci konzoly navádět. Po úspěšné instalaci se vám zobrazí následující okno:

 

ComboFix nainstaloval Konzolu pro zotavení
ComboFix nainstaloval Konzolu pro zotavení

 

Stiskněte tlačítko Ano k zahájení prohledávání vašeho počítače. V případě, že se během instalace konzoly vyskytla chyba a konzola nemohla být nainstalována, nechte ComboFix přesto počítač prohledat a po skončení nainstalujte konzolu ručně podle těchto instrukcí.

ComboFix vás nyní odpojí od internetu, nemusíte se bát, až skončí, internetové připojení opět obnoví.

ComboFix následně začne vyhledávat škodlivé soubory. To může nějakou chvíli trvat, buďte proto prosím trpěliví.

 

ComboFix vyhledává škodlivé soubory
ComboFix vyhledává škodlivé soubory

 

Zatímco bude ComboFix prohledávat počítač, změní vám nastavení hodin, nemusíte se znepokojovat, až skončí, vrátí hodiny do původního stavu. Samotné prohledávání je pak rozvrženo do fází, jak můžete vidět na obrázku níže.

 

Fáze ComboFixu
Fáze ComboFixu

 

V době psaní tohoto návodu ComboFix tvořilo celkem 50 fází, jejich počet se však může časem zvýšit. Nebuďte proto překvapeni, jestliže se v době, kdy program použijete, bude toto číslo lišit. Navíc, projít takovým množstvím fází vyžaduje čas, buďte tudíž prosím trpěliví.

 

ComboFix dokončil 36. fázi
ComboFix dokončil 36. fázi

 

Jakmile ComboFix dokončí prohledávání počítače, vrhne se na přípravu logu.

 

ComboFix připravuje log
ComboFix připravuje log

 

Vytváření logu nějakou dobu zabere, buďte tedy prosím trpěliví. Pokud vám během tohoto procesu zmizí plocha, neděste se, je to normální a ComboFix ji ve chvíli obnoví zpět. Nakonec budete informováni o tom, že je program téměř hotov a že log z ComboFixu bude umístěn v C:\ComboFix.txt.

 

ComboFix je téměř hotov
ComboFix je téměř hotov

 

Až ComboFix skončí, sám zavře své okno a změní hodiny do původní podoby. Na závěr pak zobrazí log:

 

Log z ComboFixu
Log z ComboFixu

 

Tento log vložte do svého tématu na fórum, kde vám ComboFix poradili použít. Rádce výpis projde a navrhne další postup. V případě, že máte po použití ComboFixu potíže s připojením k internetu, obnovte internetové připojení ručně podle těchto instrukcí.

Je možné, že ComboFix vyřešil problémy, které jste s počítačem měli. I přesto důrazně doporučujeme vložit log ke kontrole, aby na jeho základě rádce mohl odstranit případné virové pozůstatky. Teprve pak bude možné považovat váš počítač za odvirovaný.


Internetová fóra poskytující pomoc s analýzou logů z ComboFixu

Níže se nachází seznam autorizovaných internetových fór, kde vám rádci pomohou s analýzou logů z ComboFixu. Setřídili jsme je podle jazyka, neboť ComboFix je používán mezinárodně.


Ruční instalace Konzoly pro zotavení

Pokud přímá instalace Konzoly pro zotavení nebyla možná, bude třeba ji nainstalovat ručně. Konzola pro zotavení vám umožní kdykoli najet do speciálního záchranného režimu, odkud lze počítač opravit v případě, že se při jeho odvirovávání vyskytly problémy.

Jestliže používáte Windows XP a vlastníte instalační CD, postupujte podle pokynů v návodu níže.

Jak nainstalovat a použít Konzolu pro zotavení ve Windows XP

Uživatelé Windows Vista a Windows 7 mohou využít své instalační DVD k nastartování do Windows Recovery Environment.

Jestliže používáte Windows XP, ale nevlastníte instalační CD, existuje způsob, jak Konzolu pro zotavení nainstalovat s pomocí ComboFixu. Postupujte takto:

 1. Jděte na tuto internetovou stránku:

  http://support.microsoft.com/kb/310994

 2. Sjeďte myší dolů a klikněte na odkaz ke stažení instalátoru, který odpovídá edici vašich Windows XP (buď Home Edition, nebo Professional) a verzi Service Packu, jenž máte nainstalován (buď původní verze, či Service Pack 1, nebo Service Pack 2). Instalátor, který stáhnete, uložte na plochu. Jestliže máte nainstalován Service Pack 3, klikněte na odkaz pro Service Pack 2. Pokud užíváte Windows XP Media Center, klikněte na odkaz pro Windows XP Professional Service Pack 2. V případě, že si nejste jisti, co za edici a verzi Service Packu máte, uvádíme níže postup, jak je zjistit.

  1. Klikněte na menu Start.
  2. Zvolte Spustit.
  3. Do volného pole napište: sysdm.cpl a stiskněte tlačítko OK.
  4. Otevře se vám okno, kde pod kategorií Systém: najdete informace o edici vašeho operačního systému a verzi nainstalovaného Service Packu. Poté, co tyto údaje zjistíte, pokračujte v kroku 2.

 3. Jakmile instalátor stáhnete, uchopte ho myší, přetáhněte ho nad ComboFix a upusťte ho. Tak, jak to znázorňuje následující obrázek:


 4. ComboFix nyní automaticky nainstaluje Konzolu pro zotavení. Kdykoli odteď nastartujete počítač, objeví se černá obrazovka, která vám nabídne vybrat si mezi spuštěním operačního systému a spuštěním konzoly. Při každodenním používání počítače můžete tuto černou obrazovku ignorovat, Windows samy začnou nabíhat do 2 sekund.

Po instalaci konzoly se vás ComboFix zeptá, zdali chcete nechat počítač prohledat. Pokud si ho přejete zkontrolovat, klikněte na tlačítko Ano a pokračujte ve čtení návodu zde.


Ruční obnovení internetového připojení

Pokud vám po použití ComboFixu nefunguje připojení k internetu, úplně nejdříve zkuste restartovat počítač. Tento krok ve většině případů zabere a problém s internetovým připojením vyřeší. V případě, že se ani po restartu nedostanete na internet, postupujte podle těchto pokynů:

 1. Klikněte na menu Start.
 2. Vyberte Nastavení.
 3. Zvolte Ovládací panely.
 4. Jestliže máte nastaveno klasické zobrazení, poklepejte na ikonu Síťová připojení. Pokud jste přepnuti do zobrazení podle kategorií, jděte přes Připojení k síti a Internetu a dole klepněte na Síťová připojení.
 5. Nyní uvidíte seznam dostupných síťových připojení. Vyhledejte vaše připojení k internetu a klikněte na něj pravým tlačítkem myši.
 6. Ukáže se vám nabídka podobná té níže. V ní vyberte položku Opravit.


  Oprava internetového připojení
  Oprava internetového připojení


 7. Po opravě by mělo být připojení k internetu opět funkční.

Případně, pokud se vám zobrazuje ikona internetového připojení vpravo dole na hlavním panelu, můžete ho obnovit tím, že na ní klepnete pravým tlačítkem myši a zvolíte položku Opravit, jak je znázorněno na obrázku níže.

Oprava internetového připojení přes ikonu v hlavním panelu
Oprava internetového připojení přes ikonu v hlavním panelu


Pokud vám i po provedení těchto kroků nebude internet fungovat, můžete zažádat o pomoc na našem fóru.

Author: Lawrence Abrams
Translator: Tempest
 • Created:January 4, 2008 3:55 PM
 • Last Updated:May 24, 2011 07:19 PM

Login

Remember Me
Sign in anonymously